Disclaimer

Altijd Thuis B.V. (Kamer van Koophandel 61886122) hierna te noemen AltijdThuis zorgt ervoor dat de informatie die op deze website getoond wordt altijd zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk is. We kunnen niet garanderen dat de informatie altijd en in alle gevallen volledig en juist is. AltijdThuis kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor schade die direct of indirect het gevolg is van een bezoek aan deze website en/of van het gebruik van de informatie op de website.

Logo AltijdThuis